Grijanje @ VJ SVM


  • Trenutno stanje
Sistem | Grijanje @ VJ SVM
Osviježeno | 18-08-2017 @ 06:50
Temperatura Zraka 23.0 °C
Vlaga Zraka 61 %
Temperatura medija u radijatoru 20.0 °C
Temperatura medija - izlaz iz peći 23.6 °C
Temperatura medija - ulaz u peć 22.4 °C
Hardver iStream-CHS 
Softver iStream-CHS 

Tablični prikaz podataka
Sistem | Grijanje @ VJ SVM | 18-08-2017
Sat
 
 
Temperatura Zraka
 
°C
Vlaga Zraka
 
%
Temperatura medija
u radijatoru
°C
Temperatura medija
izlaz iz peći
°C
Temperatura medija
ulaz u peć
°C
06:50 23.0 61 20.0 23.6 22.4
06:45 23.0 61 20.0 23.6 22.4
06:40 23.0 60 20.0 23.6 22.4
06:35 23.0 60 20.0 23.6 22.4
06:30 23.0 60 20.0 23.6 22.5
06:25 23.1 60 20.0 23.6 22.5
06:20 23.1 60 20.3 23.6 22.5
06:15 23.1 60 20.3 23.6 22.5
06:15 23.1 60 20.3 23.6 22.5
06:10 23.1 61 20.3 23.6 22.6
06:05 23.1 61 20.3 23.7 22.6
06:00 23.1 61 20.3 23.7 22.6
05:55 23.1 61 20.3 23.7 22.6
05:50 23.1 61 20.3 23.7 22.6
05:45 23.2 60 20.3 23.8 22.6
05:40 23.2 61 20.3 23.8 22.6
05:35 23.2 61 20.5 23.8 22.6
05:30 23.2 61 20.5 23.8 22.7
05:25 23.2 60 20.5 23.8 22.7
05:20 23.3 61 20.5 23.8 22.7
05:15 23.3 61 20.5 23.8 22.7
05:10 23.3 61 20.5 23.9 22.8
05:05 23.4 61 20.8 23.9 22.8
05:00 23.3 61 20.8 23.9 22.8
04:55 23.4 61 20.8 23.9 22.8
04:50 23.4 61 20.8 23.9 22.8
04:45 23.4 61 20.8 23.9 22.8
04:40 23.4 60 20.8 23.9 22.8
04:35 23.5 60 20.8 23.9 22.8
04:30 23.5 60 21.0 23.9 22.8
Sat
 
 
Temperatura Zraka
 
°C
Vlaga Zraka
 
%
Temperatura medija
u radijatoru
°C
Temperatura medija
izlaz iz peći
°C
Temperatura medija
ulaz u peć
°C
04:25 23.5 60 21.0 24.0 22.9
04:20 23.5 60 21.0 24.0 22.9
04:15 23.5 60 21.0 24.0 22.9
04:15 23.6 60 21.0 24.0 22.9
04:10 23.6 60 21.0 24.0 22.9
04:05 23.6 60 21.3 24.0 22.9
04:00 23.6 60 21.3 24.1 22.9
03:55 23.6 60 21.3 24.1 22.9
03:50 23.7 60 21.3 24.1 22.9
03:45 23.7 60 21.3 24.1 22.9
03:40 23.7 60 21.5 24.1 22.9
03:35 23.8 60 21.5 24.1 22.9
03:30 23.8 60 21.5 24.1 22.9
03:25 23.8 60 21.5 24.1 22.9
03:20 23.8 60 21.8 24.1 22.9
03:15 23.9 60 21.8 24.1 22.9
03:15 23.8 60 21.8 24.1 22.9
03:10 23.9 60 21.8 24.2 23.0
03:05 23.9 60 21.8 24.2 23.0
03:00 23.9 60 22.0 24.2 23.0
02:55 23.9 60 22.0 24.2 23.0
02:50 24.0 60 22.0 24.2 23.0
02:45 24.0 60 22.0 24.2 23.0
02:40 24.0 60 22.0 24.2 23.0
02:35 24.0 60 22.3 24.3 23.0
02:30 24.0 60 22.3 24.3 23.0
02:25 24.0 59 22.3 24.3 23.0
02:20 24.0 59 22.3 24.3 23.0
02:15 24.1 59 22.3 24.3 23.1
02:10 24.1 59 22.5 24.3 23.1
Sat
 
 
Temperatura Zraka
 
°C
Vlaga Zraka
 
%
Temperatura medija
u radijatoru
°C
Temperatura medija
izlaz iz peći
°C
Temperatura medija
ulaz u peć
°C
02:05 24.2 59 22.5 24.3 23.1
02:00 24.2 59 22.5 24.3 23.1
01:55 24.3 59 22.5 24.3 23.1
01:50 24.3 59 22.8 24.3 23.1
01:45 24.3 59 22.8 24.3 23.1
01:40 24.4 59 22.8 24.3 23.1
01:35 24.3 59 22.8 24.3 23.1
01:30 24.4 59 23.0 24.3 23.1
01:25 24.4 59 23.0 24.3 23.1
01:20 24.4 59 23.0 24.4 23.1
01:15 24.4 59 23.0 24.4 23.1
01:10 24.5 60 23.3 24.4 23.1
01:05 24.5 60 23.3 24.4 23.1
01:00 24.6 59 23.3 24.4 23.1
00:55 24.6 59 23.5 24.4 23.1
00:50 24.6 59 23.5 24.4 23.1
00:45 24.7 59 23.5 24.4 23.1
00:40 24.7 59 23.8 24.4 23.1
00:35 24.7 60 23.8 24.4 23.1
00:30 24.9 60 23.8 24.4 23.1
00:25 24.8 60 24.0 24.4 23.1
00:20 24.9 60 24.0 24.4 23.1
00:15 24.9 60 24.0 24.4 23.1
00:15 24.9 60 24.0 24.4 23.1
00:10 24.9 60 24.3 24.4 23.1
00:05 24.9 60 24.3 24.4 23.1
00:00 24.9 60 24.3 24.4 23.1
Prikaz ekstrema
Sistem | Grijanje @ VJ SVM | 18-08-2017
  Min Max Avg
Temperatura Zraka  °C  °C  °C
Vlaga Zraka  %  %  %
Temperatura medija u radijatoru  °C  °C  °C
Temperatura medija - izlaz iz peći  °C  °C  °C
Temperatura medija - ulaz u peć  °C  °C  °C